Sarmaci w nabożeństwie Bożego Ciała

Sarmaci byli żarliwymi katolikami. Jako ludzie baroku bardzo umiłowali gesty, przez które wyrażali swoją przynależność wyznaniową, a także swój stosunek do religii i wiary. Widoczne to było szczególnie w czasie ważnych obrzędów, a także świąt rodzinnych, kościelnych oraz na co dzień w czasie zwykłych nabożeństw.

Nabożeństwa w których uczestniczyli były głośne oraz teatralne, na co szczególną uwagę zwracali cudzoziemcy, którzy podróżowali po Polsce. Widowiska jakich byli świadkami musiały być egzotyczne oraz zjawiskowe, gdy dla Sarmatów były one przejawem zwykłego religijnego zaangażowania. Popisy wręcz teatralne jakie odbywały się podczas mszy, to nie tylko zewnętrzny przejaw głębokiej wiary, ale była to też część rytualnych zachowań, które pielęgnowała szlachta w każdej płaszczyźnie swojego życia.

Jak można zauważyć szlacheckie przywiązanie do Kościoła oraz wiary bardzo silne. Przejawem tego było np. ostentacyjne podkreślanie bycia w gotowości do walki za nią. Jest to cecha, która była charakterystyczna dla religijności oraz mentalności szlacheckiej. Szlachta wierzyła, że stanowi naród wybrany a podstawowym obowiązkiem jest obrona chrześcijaństwa.

Zarówno ostentacyjna religijności i duże przywiązanie do tradycji oraz wartości chrześcijańskich wszystko to miało być wyrazem głębokiej wiary i uduchowienia szlachty oraz odróżniać ich miała od innowierców.

O żarliwym uczestnictwie braci Sarmackiej w nabożeństwie z okazji Bożego Ciała możemy przeczytać w artykule Jacka Kowalskiego poety, pieśniarza i miłośnika kultury sarmackiej oraz staropolskiej. Opisane zostało tam zachowanie oraz gesty jakie wykonywali Sarmaci podczas uczestnictwa w nabożeństwach kościelnych, świadczące o ich wielkiej religijności o pobożności.

Źródło: http://www.pch24.pl/sarmackie-podniesienie-bozego-ciala,3239,i.html

Katalog Stron

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz