Popularne artykuły
Opis stroju sarmaty
Cechy idealnego i zdegenerowanego sarmaty
Sarmatyzm
Portret sarmacki w malarstwie
Ostatnie Artykuły

Zwyczaje Sarmatów

Dla Sarmaty bardzo ważne były więzy zarówno rodzinne jak i towarzyskie. Kobiety traktowane były z niezwykłą galanterią. Jednym z ulubionych zajęć była rozmowa, chętnie przyjmowano krewnych, przyjaciół, również nieznajomych, a zwłaszcza cudzoziemców. W konwersacjach posługiwano się swobodnie łaciną. Urządzane były uczty zazwyczaj wystawne, suto zakrapiane rożnego rodzaju trunkami. Często dochodziło do sprzeczek i bójek. Uczty odbywały się przy hucznej muzyce, tańczono (mazurka, obereczka czy poloneza), dbano również o honor osobisty.

» Czytaj więcej

Sarmatyzm

Sarmatyzm – to formacja kulturowa wywodząca się z baroku, która dominowała w Rzeczypospolitej między XVI i XVIII wiekiem. Formacja składała się ze szlachty polskiej, która rzekomo pochodziła od Sarmatów (ludu żyjącego w starożytności, który zamieszkiwał pomiędzy Wołgą i Donem) i miała odziedziczyć po nim takie cechy jak: męstwo, odwaga,  a także gościnność i wolność. Mit od którego wzięła się nazwa Sarmatyzm miał duży wpływ na barokową literaturę polską, oraz na kształtowanie polskiej szlachty, szczególnie na umysłowość, obyczajowość oraz kształtowanie ideologii.

» Czytaj więcej

Pages:« Prev12345
Reklama