Popularne artykuły
Opis stroju sarmaty
Cechy idealnego i zdegenerowanego sarmaty
Sarmatyzm
Portret sarmacki w malarstwie
Ostatnie Artykuły

Światopogląd sarmacki

Okres przypadający na XVI – XVIII wiek określamy Sarmatyzmem. Obejmował wszystkie najważniejsze dziedziny życia ówczesnego społeczeństwa i ustalał wzorce, które były godne naśladowania oraz postępowania. Ideologia jaką wówczas sformułowała szlachta dawała poczucie pewnej wyższości i odrębności od reszty narodów europejskich. W świadomości szlachty zakorzeniony był jednak system wartości oraz ideałów ustalony przez przodków, dostosowywany w późniejszym okresie do danej sytuacji politycznej oraz jej potrzeb.

» Czytaj więcej

Pogrzeb sarmacki

Pogrzeby które odprawiano od XVI do XVIII wieku różnią się znacznie od tych współczesnych. Była to ceremonia przepełniona ówczesną symboliką oraz pełna przepychu. U kręgach magnatów rodzina i krewni zmarłego byli bardzo zaangażowani w pochówek nie szczędząc kosztów i czasu, a głównym wzorem do naśladowania były pogrzeby królewskie. Pośród średniej szlachty takie uroczyste pogrzeby wyprawiane przez magnatów wzbudzały szeroki zachwyt i zazdrość, dlatego w miarę swoich możliwości starano się ich podpatrywać i naśladować. W roku 1614 wydano Rituale Romanum w którym zostało zapisane jak powinien wyglądać ceremoniał pogrzebowy.

» Czytaj więcej

Portret sarmacki w malarstwie

Portret sarmacki – to gatunek malarstwa portretowego typowego dla polskiej sztuki okresu baroku, na którym przedstawiono szlachtę oraz magnatów.

Jest to rodzaj obrazu na którym przedstawiano postać szlachcica sarmatę, zazwyczaj stojącego przy stoliku, który ubrany jest w reprezentujący go strój, zazwyczaj przedstawiony z herbem rodowym. Często obok stojącego szlachcica znajdowały się napisy, które informowały o zajmowanym przez niego stanowisku praz godnościach. Obok znajdowały się buława, również księga, a także krucyfiks albo inny z symboli urzędu jaki sprawował Sarmata.

» Czytaj więcej

Opis stroju sarmaty

Strój Sarmaty swymi korzeniami sięgał tradycji stepowej. Jednym z najbardziej popularnych i charakterystycznych był strój z XVII w, którego ostateczny charakter kształtował się przez wiele stuleci.

 

Męski strój szlachecki

Mężczyzna nosił kaftan, który ściągany był rzemieniem albo pasem, do tego skórzane spodnie (luźne albo workowate), oraz buty z miękkiej skóry z krótką cholewką. Nakryciem głowy była spiczasta czapka zwana baszłykiem. Wierzchnim okryciem był płaszcz spinany na lewym ramieniu fibulą.

» Czytaj więcej

Sarmaci

Sarmaci zwani także Sauromatami to nazwa ludów koczowniczych i pasterskich zamieszkujących Iran, którzy spokrewnieni byli ze Scytami, także Persami, Medami oraz Partami.

Pierwsze wzmianki  jakie znaleźć możemy o Sarmatach pojawiły się u Herodota, także Hipokratesa oraz Strabona. Sarmaci od wieku IV do III w.p.n.e. wymieszali się z ludnością, która napłynęła ze wschodu, co miało wpływ na wykształcenie u nich nowych związków plemiennych. W III w. p.n.e. mieszkali pomiędzy Donem a Morzem Czarnym. » Czytaj więcej

Pages:« Prev12345NAstępna »
Reklama