Popularne artykuły
Opis stroju sarmaty
Cechy idealnego i zdegenerowanego sarmaty
Sarmatyzm
Portret sarmacki w malarstwie
Ostatnie Artykuły

Sarmatyzm jako przyczyna upadku Rzeczpospolitej

Ideały w jakie wierzyli sarmaci, złota wolność szlachty oraz ich nadużycia podczas warunków coraz to powszechniejszego absolutyzmu jaki panował w Europie stały się głównymi przyczynkami, które spowodowały upadek I Rzeczpospolitej oraz rozbiorów, które dotknęły państwo polsko-litewskie. Poszukiwanie przez szlachtę swojej własnej tożsamości skutkowało poczuciem megalomanii oraz ich nieomylności. Wolność polityczna przemieniała się w państwie w kulturę liberum veto, pieniactwo oraz paraliżującą decyzyjność.

» Czytaj więcej

Przejawy sarmatyzmu

Przywiązanie do legendy głoszącej, że szlachta oraz magnateria czyli elity polskie miały wywodzić się od Sarmatów, wynikało z wielkiej potrzeby poszukiwania swojej własnej tożsamości. Miało to miejsce w czasach I Rzeczpospolitej, wówczas kiedy państwo kulturowo oraz politycznie odbiegało od standardów jakie obowiązywały w reszcie Europy.

Kiedy państwa Europejskie pogrążone były w wojnach na tle religijnym, polsko-litewski kraj był oazą wielkiej tolerancji religijnej oraz miejscem gdzie rozwijała się demokracja szlachecka. Szlachty była równa sobie oraz miała wpływ zarówno na politykę jak i na stosunki społeczne.

» Czytaj więcej

Portret trumienny sarmaty

Portret trumienny to realistyczna podobizna zmarłego, która była specyficznym wytworem polskiej nacji – sarmatów, ich pojmowaniem praw życia oraz śmierci. Była to część castrum doloris szeroko rozwiniętego w XVII oraz XVIII wieku. W tym czasie zyskało ono wyjątkową oprawę architektoniczno – scenograficzną i posiadało bogaty program symboliczno-alegoryczny.  Castrum doloris umieszczany był w kościele zwykle przed ołtarzem lub też na środku nawy albo w kaplicy. Składał się z takich elementów jak: tempietto, baldachim, fragment fortyfikacji, piramida, obelisk, figura świętych, personifikacja, elementy heraldyczne i symboliczne, portret trumienny oraz sceny z życia osoby zmarłej.  W barokowej Polsce przy castrum odbywał się  spektakl pogrzebowy zwany theatrum funebris.

» Czytaj więcej

Sarmacka ksenofobia

Ksenofobia jest postawą niechęci oraz wrogości, dotyczy to zarówno odmienności  pod względem rasowym, religijnym jak i etnicznym. Jest wyrazem wielkiego braku tolerancji oraz usprawiedliwieniem dla pojawiającej się agresji wobec obcych.

Zjawisko ksenofobii pojawiała się na przestrzeni wielu wieków. W wieku  XVI w. zaczęła silnie dominować szlachta, wówczas pojawiła się formacja kulturowa zwana sarmatyzmem (XVI – XIX w.).

» Czytaj więcej

Cechy idealnego i zdegenerowanego sarmaty

Sarmatyzm to XVII wieczna kultura, która obejmuje obyczaje, światopogląd, rodowód, jak również bardzo charakterystyczne cechy szlachty polskiej. Sarmaci stanowili bardzo zamkniętą grupę, powiązaną ze sobą przez wspólne przywileje. Utarły się wśród nich pewne stereotypy zachowania, rozumowania jak i stosunku do otaczającego świata. » Czytaj więcej

Pages:« Prev12345NAstępna »
Reklama