Archive for Styczeń 2015

Sarmacka myśl polityczna

Sarmatyzm, będący barokową formacją kulturową, która dominowała w Rzeczypospolitej od końca XVI wieku aż do połowy XVIII wieku, odegrał ogromnie ważną rolę na wielu różnych płaszczyznach, od literatury i sztuki po ideologię, obyczaje i oczywiście politykę. » Czytaj więcej